Projekt UE

 

Gmina St篹yca w partnerstwie z Gmin Chmielno, Gmin Somonino, Gmin Kartuzy, Gmin 真kowo, Gmin Miejsk Pruszcz Gda雟ki, Gmin Pruszcz Gda雟ki oraz Wypo篡czalni Sprz皻u Rekreacyjnego Kaszubskie Kajaki Pawe Marsz

 realizuje projekt:

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Dzia豉nia 8.4 Wsparcie atrakcyjno軼i walorów dziedzictwa przyrodniczego wspó貨inansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Gównym celem projektu jest poprawa atrakcyjno軼i turystycznej miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych zwi您anych z turystyk kajakow w obr瑿ie szlaku kajakowego Kó趾a Radu雟kiego oraz rzeki Raduni.

Ca趾owita warto嗆 projektu: 7 661 679,20 PLN

Kwota dofinansowania UE: 6 474 695,82 PLN

Okres realizacji projektu: 11.02.2015 r. – 31.12.2020 r.

Umowa o dofinansowanie Projektu nr RPPM.08.04.00-22-0016/16-00 zawarta dnia 19 grudnia 2017 r.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie szlaków turystyki kajakowej na Kó趾u Radu雟kim i rzece Raduni, które obejmie trzy grupy zada:

a. zagospodarowanie szlaków w infrastruktur wodn poprzez stworzenie 25 szt. obiektów publicznej infrastruktury turystycznej,

b. kompleksowe oznakowanie szlaków w znaki wodne oraz l康owe,

c. kompleksow promocj tworzonego produktu turystycznego.

W ramach zagospodarowania szlaków w infrastruktur wodn projekt obejmuje (wg gmin):

Gmina St篹yca:

 1. Przysta kajakow w miejscowo軼i Go逝bie,
 2. Przysta kajakow w miejscowo軼i St篹yca,
 3. Przysta kajakowa w miejscowo軼i Zgorza貫,
 4. Przysta kajakow w miejscowo軼i Borucino.

Gmina Chmielno:

 1. Przystanek kajakowy nad Jeziorem Bia造m,
 2. Przystanek kajakowy przy przystani 瞠glarskiej Dulka,
 3. Przysta kajakow nad Jeziorem Radu雟kim w Przewozie,
 4. Przystanek kajakowy przy O鈔odku Wypoczynkowym Krefta,
 5. Przysta kajakow nad jeziorem K這dno w Zaworach,
 6. Przenosk przy jazie Chmielonko oraz przystanek kajakowy,
 7. Przystanek kajakowy w Przewozie.

Gmina Kartuzy:

 1. Budow 7 p造waj帷ych pomostów na terenie kompleksu Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Z這tej Górze wraz z wyci庵ark linow s逝膨c do obs逝gi slipu w Brodnicy Górnej,
 2. Budowa pomostów dla obs逝gi ruchu kajakowego wraz z oznakowaniem drogowym w rejonie mostu drogowego i jazu pi皻rz帷ego w miejscowo軼i Brodnica Dolna,
 3. Rewitalizacja dna jeziora pod mostem na drodze wojewódzkiej nr 228 w miejscowo軼i R瑿oszewo.

Gmina Somonino:

 1. Budowa przystani kajakowej nad rzeka Raduni w miejscowo軼i Somonino wraz z niezb璠n infrastruktur techniczn i towarzysz帷,
 2. Budowa przystani kajakowej nad rzek Raduni w miejscowo軼i Gor璚zyno wraz z niezb璠n infrastruktur techniczn i towarzysz帷a,
 3. Budowa pomostów na jeziorze Ostrzyckim,
 4. Budowa przystani kajakowej nad rzek Raduni w miejscowo軼i Ostrzyce.

 Gmina 真kowo:

 1. Przenoska w Lniskach,
 2. Przysta kajakowa i przenoska w 真kowie,
 3. Przysta i pole biwakowe w Rutkach,

Gmina Pruszcz Gda雟ki:

 1. Budowa przystani kajakowej w Straszynie,

Gmina Miejska Pruszcz Gda雟ki:

 1. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gda雟kim - przysta przy Faktorii,
 2. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gda雟kim - przysta przy CKiS.

Partner prywatny - Wypo篡czalnia Sprz皻u Rekreacyjnego Kaszubskie Kajaki Pawe Marszk:

 

 1. Przysta ko鎍owa sp造wu w Kie逍inie.