Przystań kajakowa

 

Od początku roku 2015 na terenie bazy naszej wypożyczalni zaczęło działać pole namiotowe wyposażone w toalety, prysznic, zimną oraz ciepłą wodę. Ponadto zwiększyła się liczba sprzętu i akcesoriów udostępnionych do wypożyczania. 

Operacja pt. „Przystań kajakowa z mobilnym zapleczem biwakowym nad Radunią” została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2103. Instytucja Zarządzająca 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.